Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Quản lý lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 27 tháng 03 năm 2017

- Lãnh đạo Sở Họp lệ Trưởng, phó phòng chuyên môn tại phòng Họp số 02 của Sở lúc 14 giờ (VP chuẩn bị).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi công tác đến hết ngày 29/3/2017
- PGĐ Lý Rotha làm việc với Sở LĐ-TB&XH theo thư mời lúc 13g30 (Đc Huỳnh Minh Tuấn cùng dự).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười họp Hội thi Giai điệu Tuổi hồng tại Hội trường Sở lúc 14 giờ, thành phần tham dự theo Công văn số 675/SGDĐT-CTTT ngày 23/3/2017 (phòng CTTT chuẩn bị nội dung và cùng dự).

Thứ Ba, ngày 28 tháng 03 năm 2017

- Giám đốc làm việc tại Đảng ủy xã Tài Văn, huyện Trần Đề lúc 7g30 theo thư mời của VP Tỉnh ủy (VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g45).
- PGĐ Lý Rotha đi đánh giá ngoài trường MG Tuân Tức, huyện Thạnh Trị (Phòng  KTQLCL thông báo thành viên cùng đi, VP chẩn bị xe khởi hành lúc 6g15); Họp Chi bộ 6 lúc 14 giờ.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi triển khai Quyết định bổ nhiệm lại CBQL trường THPT Hoàng Diệu lúc 9 giờ (Trưởng  phòng TCCB chuẩn bị và cùng dự); Họp lệ Chi bộ 4 lúc 14 giờ; Họp Ban thanh lý tài sản cơ quan lúc 16 giờ (Đ/c Minh chuẩn bị và mời các thành phần cùng dự).

Thứ Tư, ngày 29 tháng 03 năm 2017

- Lãnh đạo Sở họp lệ Hiệu trưởng Quý I tại Hội trường Sở lúc 7g30 (mời Trưởng phòng GDDTCNTX, KHTC, TCCB, GDTrH, KTQLCL, CTTT và Chánh Thanh tra cùng dự, VP chuẩn bị).
- Giám đốc, PGĐ Lý Rotha làm việc với UBND huyện Kế Sách lúc 14 giờ (VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 13g15).
- PGĐ Lý Rotha đi kiểm tra trường đạt Chuẩn quốc gia tại TH Hưng Phú B, huyện Mỹ Tú lúc 7g30 (Phòng GDTH thông báo thành viên cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g30).

Thứ Năm, ngày 30 tháng 03 năm 2017

- Giám đốc đi kiểm tra tại các cơ sở giáo dục (VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 7 giờ).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Hội thảo môn Địa lý cấp THCS tại huyện Mỹ Tú lúc 7g30 (Phòng GDTrH cử người cùng dự, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g15); Làm việc với BCH Công đoàn cơ quan Sở GDĐT tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 15 giờ.
- PGĐ Lý Rotha làm việc với Sở VHTTDL tại phòng làm việc lúc 8 giờ (Đc Trần Khánh cùng dự); Dự Hội nghị BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh lúc 13g30.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi kết luận thanh tra tại trường THPT Lê Văn Tám lúc 9 giờ (Đ/c Tự cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 8 giờ).

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 03 năm 2017

- Giám đốc dự Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XIII (cả ngày)
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Hội thảo môn Hoá học cấp THCS tại huyện Thạnh Trị lúc 7g30 (Phòng GDTrH cử người cùng dự, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g15); Họp lệ Chi bộ 3 lúc 14g30.
- PGĐ Lý Rotha dự khai mạc Hội thi “Bé yêu biển đảo Việt Nam” tại trường CĐSP Sóc Trăng lúc 7g30 (phòng GDMN chuẩn bị, mời thành viên BTC cùng dự).

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 04 năm 2017

- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Hội thảo môn Ngữ văn cấp THPT tại THPT Ngã Năm lúc 7g30 (Phòng GDTrH cử người cùng dự, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6 giờ).
- PGĐ Lý Rotha dự khai mạc Hội thi “Viết chữ đẹp cấp tiểu học” tại trường TH Phú Lợi, TP Sóc Trăng lúc 7g30 (BTC chuẩn bị và cùng dự).
- Giám đốc, PGĐ Nguyễn Việt Mười dự khai mạc Hội thi Giai điệu Tuổi hồng tại Hội trường số 1 trường Chính trị tỉnh lúc 7g30 (mời BTC và Trưởng, phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ cùng dự).

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 04 năm 2017

- PGĐ Nguyễn Việt Mười chỉ đạo Hội thi Giai điệu Tuổi hồng tại Hội trường số 1 trường Chính trị tỉnh.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (079) 3616042
Fax: (079) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn