Hôm nay, ngày 22 tháng 09 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Quản lý lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 18 tháng 09 năm 2017

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng tiếp tục chỉ đạo chấm thi chọn đội tuyển học sinh giỏi QG; Họp với đoàn khảo sát của BCĐ Tây Nam Bộ tại Hội trường Tỉnh ủy lúc 14 giờ. 
- PGĐ Lý Rotha đi dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Cù Lao Dung lúc 7 giờ theo công văn số 40-CV/BCĐ (VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 5g30). 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi dự Hội nghị công tác Thanh tra tại tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết ngày 20/9/2017 (đ/c Trứ cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 4g30 đi sân bay TP Hồ Chí Minh).

Thứ Ba, ngày 19 tháng 09 năm 2017

- Giám đốc, PGĐ Lý Rotha tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 11/7/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tại phòng họp số 02 của Sở lúc 7g30 (TP TCCB chuẩn bị nội dung, mời các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở cùng dự). 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc tại trường THPT Hoà Tú theo Công văn số 2103/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2017 của Sở GDĐT lúc 7g30 (Phòng GDTrH cử người cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g30); Dự triển khai quyết định bổ nhiệm CBQL tại trường THCS&THPT Tân Thạnh lúc 14 giờ (Phòng TCCB thông báo và cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 13g30).
- PGĐ Lý Rotha nghỉ Lễ Sene ĐôlTa đến hết ngày 21/9/2017.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Hội nghị công tác Thanh tra tại tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 8 giờ (đ/c Trứ cùng dự).

Thứ Tư, ngày 20 tháng 09 năm 2017

- Giám đốc đi kiểm tra tình hình đầu năm học tại các đơn vị (VP chuẩn bị xe và cùng đi, khởi hành lúc 7 giờ).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc tại trường THCS Lịch Hội Thượng theo Quyết định số 934/QĐ-SGDĐT, ngày 09/6/2017 của Sở GDĐT lúc 13g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 12g45).

Thứ Năm, ngày 21 tháng 09 năm 2017

- Giám đốc, PGĐ Châu Tuấn Hồng họp đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1447/QĐ-SGDĐT ngày 18/9/2017 tại phòng Họp số 02 lúc 14 giờ (Thanh tra mời thành phần cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm tra công tác cấp phát VBCC tại huyện Long Phú theo Quyết định số 1334/QĐ-SGDĐT ngày 07/9/2017 của Sở GDĐT lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g30). 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 11/7/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tại huyện Trần Đề lúc 13g30 theo Công văn số 3657/VP-HC ngày 15/9/2017 của VP UBND tỉnh (VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 12g15).

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 09 năm 2017

- Giám đốc đi kiểm tra tại huyện Trần Đề (cả ngày) bắt đầu lúc 7g30 theo Kế hoạch số 1447/KH-SGDĐT ngày 28/6/2017 (thành phần tham dự theo Quyết định số 942/QĐ-SGDĐT ngày 13/6/2017, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 6g30).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự Hội nghị BCH Công đoàn ngành GD tại Hội trường Sở lúc 7g30; Làm việc tại trường THCS Tân Hưng, huyện Long Phú theo Quyết định số 1331/QĐ-SGDĐT, ngày 06/9/2017 của Sở GDĐT lúc 13g30 (Phòng  KTQLCL thông báo thành phần cùng đi, VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 12g45).
- PGĐ Lý Rotha dự “Lễ ra mắt song ngữ Việt – Hoa và Hội nghị nâng cao chất lượng Báo ảnh Dân tộc và Miền núi khu vực phía Nam – 2017” tại Hội trường BCĐ Tây Nam Bộ lúc 7g30 (VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 5g30).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự Khai giảng năm học 2017-2018 tại trường CĐSP Sóc Trăng lúc 7g30 (VP chuẩn bị xe khởi hành lúc 7 giờ).

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 09 năm 2017

- PGĐ Lý Rotha dự Khai giảng năm học 2017-2018 tại trường dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh theo Thư mời lúc 8g30.

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 09 năm 2017

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn