Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Tổng kết Hội thi “Cán bộ quản lý duyên dáng và tài ...

Tổng kết Hội thi “Cán bộ quản lý duyên dáng và tài năng” cấp học mầm non, lần 1 năm 2018

 13/11/2018

Hội thi cán bộ quản lý giỏi cấp học mầm non tỉnh ...

Hội thi cán bộ quản lý giỏi cấp học mầm non tỉnh Sóc Trăng

 01/11/2018

Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 của các trường ...

Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 của các trường mầm non, tỉnh Sóc Trăng

 05/09/2018

Ứng dụng công nghệ thông tin trong bậc học mầm ...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong bậc học mầm non

 27/08/2018

Hội nghị Tổng kết Giáo dục Mầm non năm học ...

Hội nghị Tổng kết Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018, Triển khai nhiệm vụ 2018-2019

 23/08/2018

Ghi hình tư liệu hỗ trợ giáo dục phát triển ngôn ...

Ghi hình tư liệu hỗ trợ giáo dục phát triển ngôn ngữ và tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non tỉnh Sóc Trăng

 22/05/2018

Khai mạc hội thi “Giai điệu tuổi thơ” lần thứ ba ...

Khai mạc hội thi “Giai điệu tuổi thơ” lần thứ ba tỉnh Sóc Trăng

 05/05/2018

Sở GD&ĐT tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về xã ...

Sở GD&ĐT tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về xã hội hóa giáo dục mầm non tại một số trường mầm non tư thục thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam

 05/04/2018

Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm ...

Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020 của Bộ GDĐT

 30/03/2018

Tổng kết và trao giải Hội thi “Giáo viên mầm non ...

Tổng kết và trao giải Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp tỉnh năm 2017

 29/12/2017
 2285/SGDĐT-GDMN
11/10/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi An toàn giao thông cấp tỉnh năm 2018

 2218/SGDĐT-GDMN
03/10/2018

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non

 2053/SGDĐT-GDMN
11/09/2018

Tổ chức lễ hội Trăng rằm năm 2018

 2001/SGDĐT-GDMN
05/09/2018

Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn và thực hiện chương trình GDMN

 2930/SGDĐT-GDMN
14/12/2017

Ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN

 2697/SGDĐT-GDMN
14/11/2017

Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh ATTP, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ và PCCC trong ...

 2310/SGDĐT-GDMN
05/10/2017

Hướng dẫn thu, sử dụng khoản thu thoả thuận và tự nguyện trong các cơ sở GDMN

 2036/SGDĐT-GDMN
05/09/2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018

 955/SGDĐT-GDMN
27/04/2017

Đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non

 802/SGDĐT-GDMN
10/04/2017

Thông báo Hội thi giáo viên mầm non tham dự Hội thi GVDG cấp tỉnh năm 2017

 438/SGDĐT-GDMN
23/02/2017

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp chỉ dạy 1 buổi

 409/SGDĐT-GDMN
20/02/2017

Chấn chỉnh các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

 2292/KH-SGDĐT
03/11/2016

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non tỉnh Sóc Trăng năm 2017

 2004/SGDĐT-GDMN
03/10/2016

Hướng dẫn tổ chức hội thi Bé với An toàn giao thông cấp tỉnh

 1725/SGDĐT-GDMN
29/08/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017

 196/SGDĐT-GDMN
26/01/2016

Tiếp tục khai thác và sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học mầm non có hiệu quả

 81 /SGDĐT-GDMN
14/01/2016

Thông báo lịch kiểm tra trường chuẩn quốc gia và hồ sơ PCGDMN cho trẻ em năm tuổi

 38/SGDĐT-GDMN
08/01/2016

Hướng dẫn triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp học mầm non