Hôm nay, ngày 27 tháng 01 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết hoạt động ...

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết hoạt động năm 2019

 21/01/2020

Hội nghị công bố các quyết định sáp nhập các chi ...

Hội nghị công bố các quyết định sáp nhập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

 03/01/2020

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học ...

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học phổ thông Mai Thanh Thế, thị xã Ngã Năm

 25/11/2019

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học ...

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học phổ thông Kế Sách, huyện Kế Sách

 12/11/2019

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS và ...

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS và THPT Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu

 29/10/2019

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THPT Lê ...

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THPT Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm

 22/10/2019

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS&THPT ...

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS&THPT Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

 08/10/2019

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, ...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, Ban thanh tra nhân dân và Hướng dẫn kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 – 2020

 19/09/2019

Hội thao ngành Thanh tra tỉnh Sóc Trăng năm 2019

Hội thao ngành Thanh tra tỉnh Sóc Trăng năm 2019

 15/09/2019

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học ...

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 khối Sở GDĐT

 29/08/2019
 1948/SGDĐT-TTr
13/09/2019

Mời dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học, năm học 2019-2020

 1885/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

 1894/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học ...

 1539/KH-SGDĐT
20/07/2019

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

 1187/SGDĐT-TTr
12/06/2019

Điều chỉnh thời gian, địa điểm Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2019

 1128/SGDĐT-TTr
06/06/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

 965/SGDĐT-TTr
21/05/2019

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, ...

 2281/SGDĐT-TTr
11/10/2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

 2217/SGDĐT-TTr
03/10/2018

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2018-2019

 1355/SGDĐT-TTr
04/06/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ...

 90/SGDĐT-TTr
16/01/2017

Hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2016

 1913/SGDĐT-TTr
20/09/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016-2017

 1759/SGDĐT-TTr
01/09/2016

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2016-2017