Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung
 541
 09/10/2018
Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung

      Vào ngày 09/10/2018, tại trường Trung học phổ thông (THPT) Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định số 1723/QĐ-SGDĐT, ngày 08/10/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính tại trường THPT Đoàn Văn Tố; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2018; thời gian tiến hành thanh tra là 10 ngày làm việc. Đoàn thanh tra gồm 04 thành viên do ông Lê Công Trứ, Chánh Thanh tra Sở GDĐT làm Trưởng đoàn. Đồng thời, tại Quyết định số 1723/QĐ-SGDĐT, Giám đốc Sở GDĐT đã cử ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.


Ông Dương Văn Kha, Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Văn Tố trình bày một số ý kiến liên quan về đơn vị
cho đoàn thanh tra nắm thông tin


Ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo

Tại buổi công bố quyết định ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT, đại diện Lãnh đạo Sở GDĐT phát biểu ý kiến chỉ đạo, đề nghị về phía trường và đoàn thanh tra thực hiện một số nội dung:
- Đối với nhà trường: 
+ Cần thông tin kịp thời đến toàn thể giáo viên, nhân viên của trường nắm và hiểu được tinh thần cuộc thanh tra tại đơn vị lần này là cuộc thanh tra thường xuyên theo kế hoạch.
+ Thực hiện các yêu cầu về việc bố trí nơi làm việc cũng như cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra; phân công đầu mối để đoàn thanh tra liên hệ công tác để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đối với Đoàn thanh tra: 
+ Phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc hoạt động thanh tra và các quy định pháp luật về thanh tra; thực hiện đầy đủ, chính xác và đảm bảo các nội dung theo kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc phê duyệt
+ Hoạt động của Đoàn thanh tra phải không làm ảnh hưởng, cản trở đến hoạt động bình thường của nhà trường. 
Ngoài ra, ông Nguyễn Việt Mười nêu rõ mục đích chính của cuộc thanh tra là tư vấn, thúc đẩy và chấn chỉnh  kịp thời các sai phạm, thiếu sót (nếu có) về thực hiện pháp luật tài chính tại đơn vị để từ đó các hoạt động liên quan đến tài chính được hoàn thiện hơn.  

Tác giả: Trung Hậu
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc

 1948/SGDĐT-TTr
13/09/2019

Mời dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học, năm học 2019-2020

 1885/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

 1894/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học ...

 1539/KH-SGDĐT
20/07/2019

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

 1187/SGDĐT-TTr
12/06/2019

Điều chỉnh thời gian, địa điểm Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2019

 1128/SGDĐT-TTr
06/06/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

 965/SGDĐT-TTr
21/05/2019

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, ...

 2281/SGDĐT-TTr
11/10/2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

 2217/SGDĐT-TTr
03/10/2018

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2018-2019

 1355/SGDĐT-TTr
04/06/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ...

 90/SGDĐT-TTr
16/01/2017

Hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2016

 1913/SGDĐT-TTr
20/09/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016-2017

 1759/SGDĐT-TTr
01/09/2016

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2016-2017