Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
 407
 31/01/2019
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

      Căn cứ vào chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020, sáng ngày 31-01-2019, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Sở long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
      Đến tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Ký Minh Thi, UV.BTV Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ; đồng chí Châu Tuấn Hồng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Sở và cùng toàn thể các đồng chí trong BCH, BTV Đảng ủy Sở và tất cả đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự.
      Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Sở năm 2018, triển khai Chương trình, chỉ tiêu kiểm tra, giám sát năm 2019; công khai công tác thu, chi tài chính đảng trong năm 2018, dự toán kinh phí năm 2019 và công bố các quyết định khen thưởng. 

      Báo cáo kết quả hoạt động công tác đảng năm 2018 của Đảng bộ Sở cho thấy, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã tổ chức triển khai một cách đồng bộ và thực hiện có hiệu quả mà Nghị quyết đã đề ra trong năm 2018, cụ thể:
       - Tổ chức đầy đủ hoặc cử đảng viên tham dự các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng. Kết quả, có 54/54 đảng viên và 12/12 quần chúng (đạt tỷ lệ 100%).
       - Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

       - Xây dựng các chương trình hành động và triển khai đến tất cả chi bộ và đảng viên nhằm thực hiện tốt:  kết luận của Đảng ủy Khối CCQ về sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;  nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và  thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương khóa XII.
       - Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm của Đảng ủy Sở năm 2017; giao cho Chi bộ GDDT-GDCN-TX&KH xây dựng kế hoạch, tiến hành xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ kết nạp đảng theo  chỉ tiêu được giao; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008 của BCH Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; báo cáo tình hình chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 
       - Chỉ đạo Chi bộ GDDT-CN-TX&KH tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho NGND.Lâm Es; tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và hướng dẫn đảng viên dự bị viết phiếu lý lịch đảng viên đúng quy định; chỉ đạo Chi bộ Văn phòng và Chi bộ TTr&CTTT hoàn chỉnh hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đảng viên; đề nghị BTC Đảng ủy khối CCQ xem xét, thẩm định, cấp thẻ đảng cho đảng viên mới được công nhận chính thức (đảng viên Chi bộ TCCB); thông qua hồ sơ chuyển đảng chính thức của đảng viên dự bị ở Chi bộ KHTC&CĐN.
      - Cử 02 đảng viên tham gia lớp Trung cấp LLCT tập trung và 02 đảng viên tham dự lớp Cao cấp Lý luận chính trị; hoàn chỉnh hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú cho 01 đảng viên (Chi bộ Văn phòng), chuyển sinh hoạt đảng về  Chi bộ trường THPT Đại Ngãi cho 01 đảng viên (Chi bộ TTr&CTTT) và chuyển 01 đảng viên theo Quyết định số 1035-QĐ/TU, ngày 27-6-2018 của Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ (Chi bộ TCCB); triển khai quyết định của Đảng ủy Khối CCQ về bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Sở và Ủy viên UBKT Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015-2020.
      Phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến phát biểu của đại biểu và có ý kiến chỉ đạo, kết luận Hội nghị, ông Châu Tuấn Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Sở yêu cầu Bí thư các cấp ủy, chi bộ trực thuộc và kêu gọi toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ tiếp tục nỗ lực hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019, trong đó cần thực hiện tốt một số chỉ tiêu trọng tâm sau:
      - Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết từ 99% trở lên; quần chúng từ 95% trở lên; Đảng bộ xây dựng đầy đủ các chương trình hành động thực hiện nghị quyết có liên quan.
      - Có 09 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 02 chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; không có đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo thực hiện sinh hoạt chuyên đề, mỗi chi bộ trực thuộc sinh hoạt ít nhất 02 chuyên đề, Đảng ủy Sở thực hiện 02 chuyên đề.
      - Kết nạp 01 đảng viên.
      - Kiểm tra, giám sát 100% chi bộ trực thuộc (trong đó kiểm tra toàn diện, kiểm tra, giám sát chuyên đề 30%).
      - Lãnh đạo việc thực hiện các chỉ tiêu về chuyên môn:
      + Huy động trẻ em đến nhà trẻ đạt 6.93% so với dân số trong độ tuổi nhà trẻ.
      + Huy động trẻ em đến mẫu giáo đạt 84.40% so với dân số trong độ tuổi mẫu giáo; trong đó tỷ lệ trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99%.
      + Huy động học sinh tiểu học đạt 99.80% so với dân số trong độ tuổi tiểu học.
      + Huy động học sinh THCS đạt 94.83% so với dân số trong độ tuổi THCS.
      + Huy động học sinh THPT đạt 48.59% so với dân số trong độ tuổi THPT.

Tác giả: Huỳnh Minh Tự
Nguồn: TTr

Ý kiến bạn đọc

 1948/SGDĐT-TTr
13/09/2019

Mời dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học, năm học 2019-2020

 1885/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

 1894/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học ...

 1539/KH-SGDĐT
20/07/2019

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

 1187/SGDĐT-TTr
12/06/2019

Điều chỉnh thời gian, địa điểm Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2019

 1128/SGDĐT-TTr
06/06/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

 965/SGDĐT-TTr
21/05/2019

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, ...

 2281/SGDĐT-TTr
11/10/2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

 2217/SGDĐT-TTr
03/10/2018

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2018-2019

 1355/SGDĐT-TTr
04/06/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ...

 90/SGDĐT-TTr
16/01/2017

Hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2016

 1913/SGDĐT-TTr
20/09/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016-2017

 1759/SGDĐT-TTr
01/09/2016

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2016-2017