Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS&THPT Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú
 382
 08/10/2019
Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS&THPT Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS&THPT Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS&THPT Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

Sáng ngày 07/10/2019, tại trường THCS&THPT Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, Đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành công bố Quyết định số 1970/QĐ-SGDĐT, ngày 01 tháng 10 năm 2019 và Kế hoạch thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính; quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng trong năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020. Tham gia buổi công bố Quyết định thanh tra, Về phía Sở GDĐT có ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc đại diện lãnh đạo Sở GDĐT; ông Lê Công Trứ, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn và cùng toàn thể 04 thành viên là chuyên viên các phòng Thanh tra, Giáo dục Trung học, Kế hoạch – Tài chính, Giáo dục Dân tộc, Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thuộc Sở GDĐT. Về phía đại diện trường THCS&THPT Mỹ Thuận có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các Tổ trưởng chuyên môn các tổ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn, Tổng phụ trách Đội, Kế toán và Thủ quỹ.


Ông Lê Công Trứ (đứng), Chánh Thanh tra Sở, thông qua Quyết định và Kế hoạch thanh tra

Thông qua việc công bố Quyết định thanh tra và kế hoạch thanh tra tại đơn vị, ông Lê Công Trứ, Chánh Thanh tra Sở đề nghị đơn vị cung cấp các loại hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn, công tác tài chính của đơn vị theo thời kỳ quy định và phân công các cá nhân của đơn vị làm đầu mối cho Đoàn liên hệ công tác trong quá trình làm việc, bên cạnh đó cũng lưu ý Hiệu trưởng vẫn tổ chức các hoạt động bình thường trong quá trình Đoàn làm việc tại đơn vị.  


Ông Nguyễn Việt Mười (đứng), Phó Giám đốc Sở GDĐT, phát biểu ý kiến chỉ đạo 

Đại diện Lãnh đạo Sở GDĐT phát biểu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh: “Việc thanh tra tại đơn vị là theo kế hoạch thanh tra thường xuyên, mục đích thanh tra là nhằm kiểm tra, phát hiện kịp thời những ưu điểm cũng như những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý về tài chính; quản lý các hoạt động chuyên môn của Hiệu trưởng tại đơn vị trong những năm qua. Qua đó chỉ đạo Đoàn xác định những mặt đã làm được để nhân rộng điển hình đồng thời tư vấn những biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại để đơn vị  hoàn thành tốt hơn các hoạt động trong thời gian tới”.


Ông Lê Hữu Thiện (đứng), Hiệu trưởng trường THCS&THPT Mỹ Thuận báo cáo nội dung 

Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành hành làm việc trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra và sẽ có báo cáo kết quả cụ thể trình Giám đốc Sở GDĐT xem xét, ban hành Kết luận Thanh tra.
Đại diện các bộ phận liên quan của trường THCS&THPT Mỹ Thuận tham gia buổi Công bố Quyết định

Tác giả: TTra
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc

 186/KH-SGDĐT
06/02/2020

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 1948/SGDĐT-TTr
13/09/2019

Mời dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học, năm học 2019-2020

 1885/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

 1894/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học ...

 1539/KH-SGDĐT
20/07/2019

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

 1187/SGDĐT-TTr
12/06/2019

Điều chỉnh thời gian, địa điểm Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2019

 1128/SGDĐT-TTr
06/06/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

 965/SGDĐT-TTr
21/05/2019

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, ...

 2281/SGDĐT-TTr
11/10/2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

 2217/SGDĐT-TTr
03/10/2018

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2018-2019

 1355/SGDĐT-TTr
04/06/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ...

 90/SGDĐT-TTr
16/01/2017

Hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2016

 1913/SGDĐT-TTr
20/09/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016-2017

 1759/SGDĐT-TTr
01/09/2016

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2016-2017