Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Công bố Quyết định thanh tra tại trường THPT Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm
 406
 22/10/2019
Công bố Quyết định thanh tra tại trường THPT Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THPT Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THPT Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm

Sáng ngày 22/10/2019, tại trường THPT Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm, Đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành công bố Quyết định số 2117/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2019 và Kế hoạch thanh tra việc về việc thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc quản lí, chỉ đạo hoạt động chuyên môn và công tác cải cách hành chính tại trường THPT Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm. 
Tham gia buổi công bố Quyết định thanh tra, Về phía Sở GDĐT có ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở đại diện lãnh đạo Sở GDĐT; ông Huỳnh Minh Tự, Phó Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn và cùng toàn thể các thành viên là chuyên viên các phòng Giáo dục Trung học, Tổ chức cán bộ thuộc Sở GDĐT và Phó Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi. Về phía đại diện trường THPT Lê Văn Tám có Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cùng các Tổ trưởng chuyên môn.


Ông Trần Ngô Quyền (đứng), Hiệu trưởng trường THPT Lê Văn Tám, thông qua nội dung báo cáo

Ông Huỳnh Minh Tự, Phó Chánh Thanh tra Sở nêu mục đích của đợt thanh tra tại đơn vị là theo kế hoạch thanh tra thường xuyên, chủ yếu là nhằm phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách, pháp luật về giáo dục trung học, công tác cải cách hành chính của đơn vị để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Ngoài ra cũng quan tâm, xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của đơn vị. Về phía thành viên Đoàn thanh tra, ông đề nghị khi thực hiện công tác trực tiếp tại đơn vị cần tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị.
Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành hành làm việc trực tiếp tại đơn vị trong thời gian 04 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra và sẽ có báo cáo kết quả cụ thể trình Giám đốc Sở GDĐT xem xét, ban hành Kết luận Thanh tra.

Tác giả: TTra
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc

 186/KH-SGDĐT
06/02/2020

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 1948/SGDĐT-TTr
13/09/2019

Mời dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học, năm học 2019-2020

 1885/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

 1894/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học ...

 1539/KH-SGDĐT
20/07/2019

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

 1187/SGDĐT-TTr
12/06/2019

Điều chỉnh thời gian, địa điểm Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2019

 1128/SGDĐT-TTr
06/06/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

 965/SGDĐT-TTr
21/05/2019

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, ...

 2281/SGDĐT-TTr
11/10/2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

 2217/SGDĐT-TTr
03/10/2018

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2018-2019

 1355/SGDĐT-TTr
04/06/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ...

 90/SGDĐT-TTr
16/01/2017

Hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2016

 1913/SGDĐT-TTr
20/09/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016-2017

 1759/SGDĐT-TTr
01/09/2016

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2016-2017