Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS và THPT Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu
 337
 29/10/2019
Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS và THPT Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS và THPT Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu

Công bố Quyết định thanh tra tại trường THCS và THPT Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu

Sáng ngày 29/10/2019, tại trường THCS&THPT Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành công bố Quyết định số 2243/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thanh tra công tác quản lý của Hiệu trưởng trong năm học 2019-2020 tại trường THCS&THPT Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu. 
Tham gia buổi công bố Quyết định thanh tra, Về phía Đoàn thanh tra của Sở GDĐT có ông Lê Công Trứ, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn và cùng toàn thể các thành viên là Thanh tra viên, Chuyên viên các phòng Thanh tra, Giáo dục Trung học và Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách. Về phía đại diện trường THCS&THPT Lai Hòa có Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách đội cùng các Tổ trưởng chuyên môn.


Ông Lê Công Trứ (đứng), Chánh Thanh tra Sở GDĐT-Trưởng đoàn, thông qua Quyết định thanh tra

Ông Lê Công Trứ, Chánh Thanh tra Sở, đại diện Đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra cùng Kế hoạch thanh tra trực tiếp tại đơn vị. Bên cạnh đó, ông cũng nêu mục đích của đợt thanh tra tại đơn vị lần này là theo kế hoạch thường niên, chủ yếu là nhằm phát hiện kịp thời các sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách, pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng, để từ đó có những kiến nghị với Lãnh đạo Sở cũng như Lãnh đạo đơn vị có những biện pháp khắc phục, chấn chỉnh cũng như phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của đơn vị để nhân rộng điển hình trong toàn ngành. 
Trong Kế hoạch thanh tra, ông Trứ cũng đề nghị phía đơn vị cần cung cấp đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn có liên quan khi Đoàn có yêu cầu, đồng thời về phía thành viên Đoàn thanh tra, ông đề nghị khi thực hiện công tác tại đơn vị cần tuân thủ đúng pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không làm cản trở các hoạt động bình thường trong thời gian thanh tra trực tiếp tại đơn vị.
Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành hành làm việc trực tiếp tại đơn vị trong thời gian 04 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra và sẽ có báo cáo kết quả thanh tra cụ thể trình Giám đốc Sở GDĐT xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Tác giả: TTra
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc

 186/KH-SGDĐT
06/02/2020

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 1948/SGDĐT-TTr
13/09/2019

Mời dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học, năm học 2019-2020

 1885/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

 1894/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học ...

 1539/KH-SGDĐT
20/07/2019

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

 1187/SGDĐT-TTr
12/06/2019

Điều chỉnh thời gian, địa điểm Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2019

 1128/SGDĐT-TTr
06/06/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

 965/SGDĐT-TTr
21/05/2019

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, ...

 2281/SGDĐT-TTr
11/10/2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

 2217/SGDĐT-TTr
03/10/2018

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2018-2019

 1355/SGDĐT-TTr
04/06/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ...

 90/SGDĐT-TTr
16/01/2017

Hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2016

 1913/SGDĐT-TTr
20/09/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016-2017

 1759/SGDĐT-TTr
01/09/2016

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2016-2017