Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học phổ thông Kế Sách, huyện Kế Sách
 457
 12/11/2019
Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học phổ thông Kế Sách, huyện Kế Sách

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học phổ thông Kế Sách, huyện Kế Sách

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học phổ thông Kế Sách, huyện Kế Sách

Sáng ngày 11/11/2019, tại trường Trung học phổ thông (THPT) Kế Sách, huyện Kế Sách, Đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành công bố Quyết định số 2297/QĐ-SGDĐT, ngày 06 tháng 11 năm 2019 về việc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính tại trường THPT Kế Sách, huyện Kế Sách. 


Ông Nguyễn Việt Mười (đứng), Phó Giám đốc Sở GDĐT - Trưởng đoàn, công bố Quyết định thanh tra

Tham gia buổi công bố Quyết định thanh tra, Về phía Sở GDĐT có ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT - Trưởng đoàn; ông Huỳnh Minh Tự, Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT - Phó Trưởng đoàn và cùng toàn thể các thành viên là Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Thanh tra viên Thanh tra Sở và các kế toán của các đơn vị trường THPT Lịch Hội Thượng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng. Về phía đại diện trường THPT Kế Sách có Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cùng các Tổ trưởng chuyên môn.


Thành viên Đoàn thanh tra và đại diện các bộ phận của trường tham gia buổi công bố Quyết định

Ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT - Trưởng đoàn nêu mục đích của đợt thanh tra tại đơn vị chủ yếu là nhằm phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách, pháp luật về tài chính của đơn vị để phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật cũng như kịp thời có những hướng dẫn chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời cũng phát huy nhân tố tích cực (nếu có) để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của đơn vị. Về phía thành viên Đoàn thanh tra, ông đề nghị khi thực hiện công tác trực tiếp tại đơn vị cần tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị.


Ông Trần Thanh Tùng (đứng), Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách, thông qua nội dung báo cáo

Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành hành làm việc trực tiếp tại đơn vị trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra và sẽ có báo cáo kết quả cụ thể trình Giám đốc Sở GDĐT xem xét, ban hành Kết luận Thanh tra.

Tác giả: TTra
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc

 186/KH-SGDĐT
06/02/2020

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 1948/SGDĐT-TTr
13/09/2019

Mời dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học, năm học 2019-2020

 1885/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

 1894/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học ...

 1539/KH-SGDĐT
20/07/2019

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

 1187/SGDĐT-TTr
12/06/2019

Điều chỉnh thời gian, địa điểm Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2019

 1128/SGDĐT-TTr
06/06/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

 965/SGDĐT-TTr
21/05/2019

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, ...

 2281/SGDĐT-TTr
11/10/2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

 2217/SGDĐT-TTr
03/10/2018

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2018-2019

 1355/SGDĐT-TTr
04/06/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ...

 90/SGDĐT-TTr
16/01/2017

Hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2016

 1913/SGDĐT-TTr
20/09/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016-2017

 1759/SGDĐT-TTr
01/09/2016

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2016-2017