Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học phổ thông Mai Thanh Thế, thị xã Ngã Năm
 321
 25/11/2019
Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học phổ thông Mai Thanh Thế, thị xã Ngã Năm

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học phổ thông Mai Thanh Thế, thị xã Ngã Năm

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Trung học phổ thông Mai Thanh Thế, thị xã Ngã Năm

Sáng ngày 25/11/2019, tại trường Trung học phổ thông (THPT) Mai Thanh Thế, thị xã Ngã Năm, Đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành công bố Quyết định số 2700/QĐ-SGDĐT, ngày 20 tháng 11 năm 2019 về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính của Hiệu trưởng trong năm 2017, 2018 và 2019 tại trường THPT Mai Thanh Thế, thị xã Ngã Năm. 


Ông Nguyễn Việt Mười  (đứng), Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu ý kiến chỉ đạo

Tham gia buổi công bố Quyết định thanh tra, Về phía Sở GDĐT có ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở - Đại diện Lãnh đạo Sở; ông Lê Công Trứ, Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn và cùng toàn thể các thành viên là Chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính, Thanh tra viên Thanh tra Sở và kế toán của các đơn vị trường THPT An Ninh, THPT Mỹ Hương. Về phía trường THPT Mai Thanh Thế có Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cùng các Tổ trưởng chuyên môn.


Ông Lê Công Trứ (đứng), Chánh Thanh tra Sở GDĐT - Trưởng đoàn, công bố Quyết định thanh tra

Ông Lê Công Trứ, Chánh Thanh tra – Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua Quyết định thanh tra số 2700/QĐ-SGDĐT và nội dung Kế hoạch thanh tra đối với đơn vị, đồng thời nêu mục đích của đợt thanh tra tại đơn vị chủ yếu là nhằm phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách, pháp luật về tài chính của đơn vị để phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật cũng như kịp thời có những hướng dẫn chấn chỉnh, khắc phục; bên cạnh cũng phát huy nhân tố tích cực (nếu có) để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của đơn vị. 


Ông Phạm Ngọc Thái (đứng), Hiệu trưởng trường THPT Mai Thanh Thế, thông qua nội dung báo cáo

Cũng tại buổi làm việc , đại diện lãnh đạo Sở GDĐT, ông Nguyễn Việt Mười – Phó Giám đốc Sở, nêu ý kiến chỉ đạo đối với Đoàn thanh tra cũng như đơn vị. Cả hai bên cần phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, về phía đơn vị cần bố trí nơi làm việc cố định, cung cấp đầy đủ hồ sơ khi Đoàn yêu cầu cũng như cử các cá nhân của nhà trường làm nhiệm vụ đầu mối để thuận tiện cho Đoàn liên hệ công tác, về phía thành viên Đoàn thanh tra, ông đề nghị khi thực hiện công tác trực tiếp tại đơn vị cần phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị.
Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành hành làm việc trực tiếp tại đơn vị trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra và sẽ có báo cáo kết quả cụ thể trình Giám đốc Sở GDĐT xem xét, ban hành Kết luận Thanh tra.

Tác giả: TTra
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc

 186/KH-SGDĐT
06/02/2020

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 1948/SGDĐT-TTr
13/09/2019

Mời dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học, năm học 2019-2020

 1885/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

 1894/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học ...

 1539/KH-SGDĐT
20/07/2019

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

 1187/SGDĐT-TTr
12/06/2019

Điều chỉnh thời gian, địa điểm Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2019

 1128/SGDĐT-TTr
06/06/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn Thanh tra thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

 965/SGDĐT-TTr
21/05/2019

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, ...

 2281/SGDĐT-TTr
11/10/2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

 2217/SGDĐT-TTr
03/10/2018

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2018-2019

 1355/SGDĐT-TTr
04/06/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ...

 90/SGDĐT-TTr
16/01/2017

Hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2016

 1913/SGDĐT-TTr
20/09/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016-2017

 1759/SGDĐT-TTr
01/09/2016

Mời dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2016-2017