Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Một số điểm mới trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ...

Một số điểm mới trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen ...

 04/06/2018

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều ...

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

 18/09/2017

Lễ trao học bổng cho con cán bộ, đoàn viên, ...

Lễ trao học bổng cho con cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, con lao động nghèo tỉnh Sóc Trăng năm 2017

 20/05/2017

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGNG, NGƯT Lần thứ ...

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGNG, NGƯT Lần thứ 14 năm 2017, tỉnh Sóc Trăng

 16/03/2017

Sóc Trăng: Trao 280 suất học bổng Dương Kỳ Hiệp ...

Sáng ngày 23/11/2016, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao học bổng Dương Kỳ Hiệp năm 2016 cho 280 học sinh, sinh viên nghèo học giỏi ở các ...

 23/11/2016

Công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2015-2016, ...

Ngày 16 tháng 11 năm 2013, Luật số 39/2013/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (TĐKT), có hiệu lực kể từ ngày ...

 02/10/2016

Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ...

Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"

 14/07/2016

Luật Thi đua, khen thưởng

Luật Thi đua, khen thưởng

 14/07/2016