Hôm nay, ngày 27 tháng 01 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng ...

Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học

 26/03/2018

Hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy và học ...

Hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học ở các trường trung học phổ thông

 25/01/2017

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học ...

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT

 14/01/2017

Hội nghị chuyên đề Thay đổi dạy và học môn Địa lý ...

Hội nghị chuyên đề “Thay đổi dạy và học môn Địa lý theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan”

 30/12/2016

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học của môn Vật lí trong kì thi THPT quốc gia

 26/12/2016

Dạy và học môn Giáo dục công dân theo định hướng ...

Dạy và học môn Giáo dục công dân theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan

 26/12/2016

Hội nghị chuyên đề Dạy và học môn Lịch sử theo ...

Hội nghị chuyên đề Dạy và học môn Lịch sử theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan

 19/12/2016

Dạy và học Toán theo định hướng thi trắc nghiệm ...

Dạy và học Toán theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan

 14/12/2016

Hội thảo Dạy học tích cực môn Tiếng Anh ở cấp ...

Hội thảo Dạy học tích cực môn Tiếng Anh ở cấp trung học phổ thông

 07/12/2016

Hội thảo Chủ động, tích cực đổi mới Quản lý giáo ...

Hội thảo Chủ động, tích cực đổi mới Quản lý giáo dục và Hoạt động dạy học trong trường phổ thông năm học 2016-2017

 07/12/2016