Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Hội thảo Dạy học tích cực môn Tiếng Anh ở cấp trung học phổ thông
 553
 07/12/2016
Hội thảo Dạy học tích cực môn Tiếng Anh ở cấp trung học phổ thông

Hội thảo Dạy học tích cực môn Tiếng Anh ở cấp trung học phổ thông

Hội thảo Dạy học tích cực môn Tiếng Anh ở cấp trung học phổ thông

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  16_KyYeuHoiThaoTiengAnh.pdf

Ý kiến bạn đọc