Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
KỶ YẾU HỘI THẢO
Hội thảo Dạy học tích cực môn Tiếng Anh ở cấp trung học phổ thông
 225
 07/12/2016
Hội thảo Dạy học tích cực môn Tiếng Anh ở cấp trung học phổ thông

Hội thảo Dạy học tích cực môn Tiếng Anh ở cấp trung học phổ thông

Hội thảo Dạy học tích cực môn Tiếng Anh ở cấp trung học phổ thông

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  16_KyYeuHoiThaoTiengAnh.pdf

Ý kiến bạn đọc