Hôm nay, ngày 22 tháng 07 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
KỶ YẾU HỘI THẢO
Dạy và học môn Giáo dục công dân theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan
 271
 26/12/2016
Dạy và học môn Giáo dục công dân theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan

Dạy và học môn Giáo dục công dân theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan

Dạy và học môn Giáo dục công dân theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  21_NoiDungDayDu.pdf

Ý kiến bạn đọc