Hôm nay, ngày 22 tháng 07 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
KỶ YẾU HỘI THẢO
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học của môn Vật lí trong kì thi THPT quốc gia
 256
 26/12/2016
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học của môn Vật lí trong kì thi THPT quốc gia

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học của môn Vật lí trong kì thi THPT quốc gia

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học của môn Vật lí trong kì thi THPT quốc gia

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  22_NoiDungDayDu_moi.pdf

Ý kiến bạn đọc