Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học của môn Vật lí trong kì thi THPT quốc gia
 490
 26/12/2016
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học của môn Vật lí trong kì thi THPT quốc gia

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học của môn Vật lí trong kì thi THPT quốc gia

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học của môn Vật lí trong kì thi THPT quốc gia

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  22_NoiDungDayDu_moi.pdf

Ý kiến bạn đọc