Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Hội nghị chuyên đề Thay đổi dạy và học môn Địa lý theo định hướng thi trắc nghiệm khách qua
 615
 30/12/2016
Hội nghị chuyên đề “Thay đổi dạy và học môn Địa lý theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan”

Hội nghị chuyên đề “Thay đổi dạy và học môn Địa lý theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan”

Hội nghị chuyên đề “Thay đổi dạy và học môn Địa lý theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan”

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  23_NoiDungDayDu_90quyen.pdf

Ý kiến bạn đọc