Hôm nay, ngày 22 tháng 07 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
KỶ YẾU HỘI THẢO
Hội nghị chuyên đề Thay đổi dạy và học môn Địa lý theo định hướng thi trắc nghiệm khách qua
 391
 30/12/2016
Hội nghị chuyên đề “Thay đổi dạy và học môn Địa lý theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan”

Hội nghị chuyên đề “Thay đổi dạy và học môn Địa lý theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan”

Hội nghị chuyên đề “Thay đổi dạy và học môn Địa lý theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan”

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  23_NoiDungDayDu_90quyen.pdf

Ý kiến bạn đọc