Hôm nay, ngày 29 tháng 05 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
KỶ YẾU HỘI THẢO
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT
 328
 14/01/2017
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  24_KyYeuSinhHoc.pdf

Ý kiến bạn đọc