Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
KỶ YẾU HỘI THẢO
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT
 281
 14/01/2017
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  24_KyYeuSinhHoc.pdf

Ý kiến bạn đọc