Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT
 595
 14/01/2017
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môn Sinh học cấp THPT

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  24_KyYeuSinhHoc.pdf

Ý kiến bạn đọc