Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học ở các trường trung học phổ thông
 725
 25/01/2017
Hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học ở các trường trung học phổ thông

Hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học ở các trường trung học phổ thông

Hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học ở các trường trung học phổ thông

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  25_NoiDung.pdf

Ý kiến bạn đọc