Hôm nay, ngày 17 tháng 08 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
KỶ YẾU HỘI THẢO
Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học
 124
 26/03/2018
Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học

Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học

Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học

Hội nghị chuyên đề: "Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học"

Tác giả: GDTrH
Nguồn: GDTrH

Tập tin đính kèm

  33_02-NoiDungKyYeu.pdf

Ý kiến bạn đọc