Hôm nay, ngày 23 tháng 09 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
 
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019

- Giám đốc dự họp BCH Đảng bộ tỉnh bất thường theo Công văn số 1052-CV/TU của Tỉnh ủy, tại Hội trường Tỉnh ủy lúc 7 giờ; Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững” theo Thư mời số 480/TM-UBND tại phòng Họp số 2, VP UBND tỉnh lúc 8 giờ; Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Thư mời số 479/TM-UBND tại phòng họp Ban Thường vụ lúc 13g30.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi khảo sát sơ bộ tại trường THPT Ngã Năm lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần dự, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6 giờ); Khảo sát sơ bộ tại trường THCS Thị trấn Châu Thành lúc 13g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành phần dự, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 13 giờ).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục Nhà giáo và CBQLGD và Tổ chức UNESCO tại Việt Nam về triển khai dự án “Chúng tôi có thể” tại Hội trường Sở lúc 8 giờ (thành phần tham dự theo Công văn số 2005/SGDĐT-VP, Văn phòng chuẩn bị nơi làm việc); Dự Hội nghị đóng góp ý kiến phản ánh tình hình Nhân dân Quý III năm 2019 tại phòng họp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lúc 13g30.

Trang: 1
 
 1951/HD-SGDĐT
17/09/2019

Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020

 1954/KH-SGDĐT
17/09/2019

Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật cho lực lượng giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, năm ...

 1955/SGDĐT-VP
17/09/2019

Triển khai xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 15 năm 2020

 1948/SGDĐT-TTr
13/09/2019

Mời dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân trường học, năm học 2019-2020

 1920/SGDĐT-GDTrH
12/09/2019

Thực hiện phong trào phòng chống rác thải nhựa trong ngành giáo dục

 1936/KH-SGDĐT
12/09/2019

Chương trình công tác giáo dục tiểu học năm học 2019-2020

 1915/SGDĐT-GDTrH
11/09/2019

Sắp xếp thời gian cho giáo viên có tên trong danh sách được nghỉ công tác tại đơn vị để ôn tập

 125/KH-UBND
10/09/2019

Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, phổ ...

 1885/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

 1894/SGDĐT-TTr
09/09/2019

Mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học ...

 1874/SGDĐT-DTCNTX
06/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên

 1875/SGDĐT-DTCNTX
06/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục dân tộc

 1859/HD-SGDĐT
05/09/2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020

 1865/SGDĐT-GDMN
05/09/2019

Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn và thực hiện chương trình GDMN

 1853/KH-SGDĐT
04/09/2019

Tổ chức vui Tết Trung thu năm học 2019-2020

 
 ĐỀ THI THAM KHẢO
 TRA CỨU ĐIỂM